Vergelijk aanbiedingen

Verkavelingen/ Stedenbouwkundige attesten

“Voor het splitsen van een grond (al dan niet bebouwd), in minstens 2 loten, om minstens één van de onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond, is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.”

Wij zorgen voor de opmetingen van de bestaande toestand en samen bekijken we de verschillende verkavelingsmogelijkheden op uw perceel.  Op basis hiervan maken we, in samenspraak met de stad/gemeente, een verkavelingsontwerp op en zorgen we voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (digitaal via het omgevingsloket) voor het verkavelingen van uw grond.  Dit kan eventueel gecombineerd worden met het aanvragen van een kapvergunning of sloopvergunning.  Na goedkeuring van de verkaveling worden de loten afgepaald en zorgen we voor het aanvragen van de prekadastratie.

verkaveling-mobile

Verkavelingen/ Stedenbouwkundige attesten

“Voor het splitsen van een grond (al dan niet bebouwd), in minstens 2 loten, om minstens één van de onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond, is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.”

Wij zorgen voor de opmetingen van de bestaande toestand en samen bekijken we de verschillende verkavelingsmogelijkheden op uw perceel.  Op basis hiervan maken we, in samenspraak met de stad/gemeente, een verkavelingsontwerp op en zorgen we voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (digitaal via het omgevingsloket) voor het verkavelingen van uw grond.  Dit kan eventueel gecombineerd worden met het aanvragen van een kapvergunning of sloopvergunning.  Na goedkeuring van de verkaveling worden de loten afgepaald en zorgen we voor het aanvragen van de prekadastratie.

Grensbepalingen

Wenst u zekerheid omtrent de grenzen van uw perceel?
Wenst u een afsluiting te plaatsen maar bent u niet zeker waar deze juist te laten plaatsen? Bent u in het bezit van een geldig afpalingsplan maar zijn enkele grenspalen verdwenen en wenst u deze terug te laten plaatsen?
Of wenst u in samenspraak met uw buur een afpaling te laten uitvoeren?

Ook bij de aankoop van een onroerend goed is het zeer aangewezen om vooraf het eigendom te laten opmeten door een onafhankelijk en beëdigd landmeter-expert om nadien niet voor onaangename verrassingen te staan wat de perceelsafmetingen of de aanwezigheid van erfdienstbaarheden betreft.

Grensbepalingen

Wenst u zekerheid omtrent de grenzen van uw perceel?
Wenst u een afsluiting te plaatsen maar bent u niet zeker waar deze juist te laten plaatsen? Bent u in het bezit van een geldig afpalingsplan maar zijn enkele grenspalen verdwenen en wenst u deze terug te laten plaatsen?
Of wenst u in samenspraak met uw buur een afpaling te laten uitvoeren?

Ook bij de aankoop van een onroerend goed is het zeer aangewezen om vooraf het eigendom te laten opmeten door een onafhankelijk en beëdigd landmeter-expert om nadien niet voor onaangename verrassingen te staan wat de perceelsafmetingen of de aanwezigheid van erfdienstbaarheden betreft.

Opmeten van uw onroerend goed

Opmeten van diverse percelen of eigendommen, creëren van lengte- en dwarsdoorsnedes, plattegronden, gevelaanzichten, … Deze plannen kunnen dienst doen als basis voor het verdere ontwerp van uw architect bij verbouwingsprojecten.

Ook bij de opmaak van een basisakte kunnen dergelijke plannen verder dienst doen bij het berekenen van de gemeenschappelijke aandelen, verbonden aan de privatieve kavels in een vereniging van mede-eigenaars. Wij kunnen deze aandelen voor u (her)berekenen en opnemen in een gemotiveerd aandelenverslag.

As-built

Bent u aannemer en wenst u degelijke en volledige opmetingsplannen van de uitgevoerde werken? Na voltooiing van de werken kunnen we voor u de gehele werfzone, opgemeten in Lambert 72/TAW, opnieuw in kaart brengen, eventueel conform de specificaties van de verschillende GRB-componenten. Door ‘Informatie Vlaanderen’ ben ik sinds begin 2016 ook erkend als dienstverlener.

Bijkomend kunnen lengte- en dwarsprofielen van de nieuwe toestand opgemaakt worden, hoeveelheden van de gebruikte materialen berekend worden en eventueel aquadatafiches (rioleringen) aangeleverd worden conform de vereisten van Aquafin of HydroRio.

Opmeten van uw onroerend goed

Opmeten van diverse percelen of eigendommen, creëren van lengte- en dwarsdoorsnedes, plattegronden, gevelaanzichten, … Deze plannen kunnen dienst doen als basis voor het verdere ontwerp van uw architect bij verbouwingsprojecten.

Ook bij de opmaak van een basisakte kunnen dergelijke plannen verder dienst doen bij het berekenen van de gemeenschappelijke aandelen, verbonden aan de privatieve kavels in een vereniging van mede-eigenaars. Wij kunnen deze aandelen voor u (her)berekenen en opnemen in een gemotiveerd aandelenverslag.

As-built

Bent u aannemer en wenst u degelijke en volledige opmetingsplannen van de uitgevoerde werken? Na voltooiing van de werken kunnen we voor u de gehele werfzone, opgemeten in Lambert 72/TAW, opnieuw in kaart brengen, eventueel conform de specificaties van de verschillende GRB-componenten. Door ‘Informatie Vlaanderen’ ben ik sinds begin 2016 ook erkend als dienstverlener.

Bijkomend kunnen lengte- en dwarsprofielen van de nieuwe toestand opgemaakt worden, hoeveelheden van de gebruikte materialen berekend worden en eventueel aquadatafiches (rioleringen) aangeleverd worden conform de vereisten van Aquafin of HydroRio.

Uitzetwerk – particulieren

Gaat u bouwen en wenst u uw woning correct te laten uitzetten?

Uitzetwerk – aannemers

  • Uitzetten assen van kunstwerken, wegeniswerken, rioleringen,…
  • Uitvoeren van nul- en controlemetingen, verticaliteitsmetingen, volume- en zettingsmetingen,…
uitzetwerk-mobile

Uitzetwerk – particulieren

Gaat u bouwen en wenst u uw woning correct te laten uitzetten?

Uitzetwerk – aannemers

  • Uitzetten assen van kunstwerken, wegeniswerken, rioleringen,…
  • Uitvoeren van nul- en controlemetingen, verticaliteitsmetingen, volume- en zettingsmetingen,…

Plaatsbeschrijving voor aanvang huur/werken

Wenst u een nauwkeurig, schriftelijk en professioneel proces- verbaal van plaatsbeschrijving voordat u een pand (ver)huurt of (ver)bouwt om zo latere geschillen te vermijden?

Muurovername

Wanneer u tegen de gevel van uw buur wenst aan te bouwen is een muurovername vaak noodzakelijk. Zo voorkomt u eventuele latere geschillen. Deze overname omvat eigenlijk de verkoop van een deel van het onroerend goed waarvan de ouderdom en slijtage in mindering worden gebracht.

plaatsbeschrijving-mobile

Plaatsbeschrijving voor aanvang huur/werken

Wenst u een nauwkeurig, schriftelijk en professioneel proces- verbaal van plaatsbeschrijving voordat u een pand (ver)huurt of (ver)bouwt om zo latere geschillen te vermijden?

Muurovername

Wanneer u tegen de gevel van uw buur wenst aan te bouwen is een muurovername vaak noodzakelijk. Zo voorkomt u eventuele latere geschillen. Deze overname omvat eigenlijk de verkoop van een deel van het onroerend goed waarvan de ouderdom en slijtage in mindering worden gebracht.